КОНТАКТИ НА ОБЕКТА

Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

Контакти на Античен театър Пловдив:

Пловдив, Улица Цар Ивайло 2 А
Тел: + 359 32 621 040

Работно време:

Ноември – Март: Понеделник – Неделя 9:00 – 17:30 часа
Април – Октомври: Понеделник – Неделя 9:00 – 18:00 часa


Информация за беседи и
запитвания за мероприятия:

Тел.: +359 876 536 222; Е-mail:events@oldplovdiv.bg


Заявки за
екскурзоводи:

Е-mail: info@oldplovdiv.bg; Тел.: +359 (0) 876 192 700

Tуристически информационен център 2
Пловдив – ул. „Д-р Стоян Чомаков” 1

Понеделник-Неделя
9:00 ч. – 18:00 ч. (лятно работно време)
9:00 ч. – 17:30 ч. (зимно работно време)

Тел.: +359 32 620 453

Туристически информационен център
ул. „Райко Даскалов“ 1 (пл. „Римски стадион“)

Понеделник-Неделя
9:00 ч. – 22:00 ч. (лятно работно време)
9:00 ч. – 20:00 ч. (зимно работно време)

Тел.:+359 32 620 229

ПЛОВДИВ WEATHER

Туристически информационен център Пловдив

АНТИЧЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ

Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД