РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

АНТИЧЕН  ТЕАТЪР ПЛОВДИВ

В края на IV век голяма част от театъра е разрушена – от пожар или заметресение, но благодарение на реставрацията му той е съхранен в днешния си вид. Разкрит е при археологически разкопки, проведени през 1968 – 1979 г. от Археологическия музей в Пловдив.

Реставрацията на римския театър в Пловдив е призната за едно от най-добрите постижения на българската консервационна школа. Намесата е ограничена в границите, определени въз основа на щателни изследвания и от изключване на предположенията. Реконструкцията е направена строго по метода на анастилозата, а новият материал е видимо отбелязан. Днес театърът е център в силуета на южната част на Трихълмието, една от емблемите на Пловдив и функционираща сцена за класическа драма, танци и музика.


АНТИЧЕН  ТЕАТЪР ПЛОВДИВ

Поради добрата акустика, която се дължи на специфичната архитектура на театъра, той се използва за концерти и други обществени прояви, като побира около 3500 зрители. В театъра има няколко запазени стели и стенни надписи на гръцки език. Възможно е преди построяването му на това място да е имало храм на тракийската богиня Бендида.

По време на скорошно археологическо проучване бе открит и разчетен надпис върху постамент за статуя, отнасящ се за Тит Флавий Котис – потомък на тракийската царска династия, три пъти първожрец на провинция Тракия, съдебен представител на метрополията (град Филипопол) и отговорник за строежите. Според новооткрития надпис, театърът е построен при император Домициан.

АНТИЧЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ

Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД